Nr KRS 0000378653

Twój 1% dla OPP

Wspomóż Projekt MEDIBUS SENIOR
– pojazd umożliwiający bezpłatną diagnostykę wrocławskich seniorów i kombatantów

MEDIBUS SENIOR

Profilaktyka zdrowotna poprzez
bezpłatną diagnostykę seniorów.

to innowacyjny projekt realizowany przez Fundację Wspólnota Pokoleń łączący promocję profilaktyki zdrowotnej z działaniami międzypokoleniowymi.
To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, konsolidująca trzeci sektor ze światem medycyny i nauki.

Realizacja badań profilaktycznych wobec seniorów, którzy zostali zakwalifikowani do projektu pilotażowego, odbywa się przez 12 miesięcy trwania projektu, czyli od 15 maja 2021 r. do 15 maja 2022 r. W skali miesiąca realizowanych będzie kilka wyjazdów Medibusem do zakwalifikowanych do projektu kombatantów i seniorów.

Za badania odpowiada grupa studentów, pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Podstawowe badania profilaktyczne

wywiad ogólny połączony z badaniem ogólnym, EKG, poziom cukru, mocznika i cholesterolu, pomiar ciśnienia i pulsu,
pomiar temperatury, podstawowe badanie neurologiczne, USG.

Możliwość konsultacji ze specjalistą

Dla kogo?

Pierwszeństwo w skorzystaniu z bezpłatnych badań profilaktycznych przysługuje podopiecznym Fundacji, posiadającym status kombatanta, osoby represjonowanej, działacza opozycji antykomunistycznej oraz innym osobom z uprawnieniami honorowanymi przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz chętnych seniorów w wieku 60+, które mieszkają we Wrocławiu. Każdorazowo o przyjęciu zgłoszenia decyduje Zarząd Fundacji.

Jak można skorzystać?

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się telefonicznie pod numerem 726 852 218, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie lub skontaktowanie się drogą e-mailową kontakt@medibus.pl. W odpowiedzi na zgłoszenie skontaktuje się z Państwem koordynator projektu z informacją, czy zostali Państwo zakwalifikowani do badania i celem ustalenia jego terminu.

Formularz zgłoszeniowy

Trwa wczytywanie

Partnerzy strategiczni

logo bgk 400px
logo lot 400px
logo orl 400px

Partnerzy

Darczyńcy